Умения

Език АНГЛИЙСКИ ФРЕНСКИ ИСПАНСКИ
Четене C1 C1 A1
Писане C1 B1 A1
Разговор C1 B1 A1

Технически компетенции

ASP.NET MVC

PHP

MsSQL/MySQL

HTML/CSS/JsScript/Ajax

C#/C++/C

Adobe Photoshop/CorelDraw/Gimp/Blender/Adobe Flash

MS Visual Studio 2010/2013/2015

XAMPP/TFS/Git

Umbraco/Sitecore