Лиляна Петкова

Технически компетенции

ASP.NET MVC
PHP
MsSQL/MySQL
HTML/CSS/JsScript/Ajax
C#/C++/C
Adobe Photoshop/CorelDraw/Gimp/Blender/Adobe Flash
MS Visual Studio 2010/2013/2015
XAMPP/TFS/Git
Umbraco/Sitecore